2007 г., гр. Белица - Тракийски саркофаг от V в. пр. Хр.